Remissyttranden mm

Dyslexiförbundet yttrar sig över betänkanden och förslag från riksdag, SOU och departement när det rör viktiga intresseområden för förbundets medlemmar.
Vi gör även uppvaktningar och sänder skrivelser på egna initiativ. På denna sida lägger vi länkar till några av dessa.

Har du frågor om remisser? Kontakta Ester Hedberg Ester.Hedberg(a)dyslexi.org.

Bifogat material

PDF icon skolbibliotek_remissvar_sou_2021-3.pdf
PDF icon 2020_10-arig_grundskola.pdf
PDF icon dyslexiforb_om_digital_service_2019-44.pdf
PDF icon 2018-10-30_barn_och_ungas_lasning.pdf
PDF icon 2018_om_8_sidor.pdf
PDF icon 2018_lasdelegationens_betankande_barns_och_ungas_lasning.pdf
PDF icon 2018_bedomningsstod_los_ak_1-3.pdf
PDF icon 2018_undantag_kan_hindra_webbtillganglighet.pdf
PDF icon 2016_likvardigt_rattssakert_och_effektivt.pdf
Fil 2014-01_yttrande_over_lattlast.docx
PDF icon 2014-01_yttrande_over_forslag_vissa_skollagsfragor.pdf
PDF icon bortom_fagert_tal-2010.pdf
PDF icon nya_skollagen-2009.pdf
PDF icon se_tolka_och_agera-2011.pdf

Relaterade artiklar

Luddigt om anpassning av nationella prov i svenska