Om Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet (tidigare Dyslexiförbundet FMLS) är ett funktionshindersförbund som samlar personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, personer med matematiksvårigheter/dyskalkyli, deras anhöriga, föräldrar och andra intresserade. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och utgår från den enskilde personens behov. Förbundet har nära 6.900 medlemmar organiserade i cirka 60 föreningar och distrikt runt om i landet.

Dyslexiförbundet arbetar med rådgivning och stöd, har en omfattande informationsverksamhet, bedriver intressepolitik och påverkansarbete, ordnar utbildning, möten, föreläsningar och lägerverksamhet. På vissa håll i landet finns även ungdomsverksamhet.

Förbundet är en aktiv del av svensk handikapprörelse och har även ett gott samarbete med andra svenska dyslexiorganisationer. Förbundet har en rådgivnings-, och informationsverksamhet - Skrivknuten - som vänder sig till allmänhet och skola. Skrivknuten stöds av utbildningsdepartementet och Skolverket.

Förbundet har alltid arbetat med projekt, om arbetsliv, läsning, inlärning, tillgänglighet och mycket mer. Läs mer på: https://www.dyslexi.org/forbundet/projekt

Förbundets tidning heter Läs&Skriv och utkommer 4-6 gånger per år i 13-16.000 exemplar. Den skickas ut till medlemmar, prenumeranter och landets alla grundskolor.

Du hälsas välkommen i Dyslexiförbundet som medlem, stödmedlem eller prenumerant!

Följ oss:

  • Sociala medier: Uppgifter om sociala medier hittar du i sidfoten.
  • Pressmeddelanden (även RSS)
  • Nyhetsbrev:  gå till www.dyslexi.org och skriv upp dig i rutan i vänsterspalten.