Skollagen från 2010 försämrar för elever med funktionsnedsättning

Skollagen från 2010 försämrar för elever med funktionsnedsättning
1 augusti 2010 antogs en ny skollag. Regeringens förslag garanterar bara särskilt stöd till det att eleven får godkänt i ett ämne.

Regeringens förslag garanterar bara stöd till godkänt. Dyslexiförbundet FMLS har skrivit till utbildningsministern och till riksdagen:

Elever med funktionsnedsättning är många gånger i behov av särskilt stöd i undervisningen. Den nya skollagen anger att sådant stöd endast måste ges upp till nivån ”godkänd” – en oacceptabel försämring av skollagen.

Foto: Susan Berg

Se vårt öppna brev till Utbildningsministern i fillistan.

Utbildningsminister Jan Björklund i talarstolen
Utbildningsminister Jan Björklund i talarstolen
Annonser