Nominera till Dyslexipriset 2022

Torbjörn Lundgren (i mitten) fick Dyslexipriset 2021. Till vänster Catrine Folcker, Dyslexiförbundets ordförande, och till höger, Anders Abrahamsson, vd Svensk Talteknologi Fotograf/Källa: Ester Hedberg
Från och med 16 maj kan du nominera någon till Dyslexipriset 2022. Nomineringen är öppen mellan 16 maj och 31 augusti.

Priset delar vi ut tillsammans med Svensk talteknologi. Syftet med priset är att främja insatser utöver det vanliga som bedöms leda till positiva resultat för personer med dyslexi, dyskalkyli eller andra läs-, skriv- eller räknesvårigheter.

Nominera någon till Dyslexipriset 2022. (Länk som går till dyslexipriset.com).

Priset kommer att delas ut 3 oktober 2022 på Prins Eugens Waldemarsudde. Inbjudna åhörare kommer finnas på plats.

Bakgrund

2021 gick priset till författaren Torbjörn Lundgren. Han har under lång tid varit engagerad i dyslexirörelsen och är en ofta anlitad föreläsare som själv har dyslexi.

Läs mer om Dyslexipriset 2021.

Varje år utser vi tre stycken personer som går vidare till slutnomineringen. De tre nominerade till Dyslexipriset 2021 var Johanna Gustafsson, Niklas Hyland och Torbjörn Lundgren. Läs mer om dem.

Juryn består av: 

Anders Abrahamsson
Grundare av Svensk Talteknologi på 90-talet. Initiativtagare till dyslexipriset som instiftades tillsammans med Dyslexiförbundet.

Inger Rålenius
Tidigare rådgivare på Skrivknuten under 27 år. Nu arbetar ideellt i Dyslexiförbundets styrelse. Dyslektiker och Socionom.

Helene Kindstedt
Rådgivare på Skrivknuten och kanslichef på Dyslexiförbundets kansli.

Elisabet Reslegård
Initiativtagare till Dyslexikampanjen på 90-talet. Ansvarig för Läsrörelsen och deras verksamhet. Förälder till barn med dyslexi.

Susanna Cederqvist
Sprider kunskap om dyslektiskt tänkande via böcker och föreläsare. Sprider information om hela bilden av dyslexi för näringsliv och samhälle. Lärare och dyslektiker. Har själv fått priset 2019.

Kim Waller
Generalsekreterare på Prinsparets Stiftelse sedan 2 år tillbaks. Bakgrund inom barn- och ungdomsrörelsen inom idéburen sektor. Fokus på barn och ungas inkludering. På Stiftelsen är uppdraget att ta stiftelsen till nästa nivå. Stiftelsen vill vara en samlande kraft för förändring i det lilla och det stora.

 

Ämnen: