Låt inte reformen rinna ut i sanden

Låt inte reformen rinna ut i sanden
DEBATT. Läsa-skriva-räkna-garantin är en god bit på vägen för att förbättra stödet för elever, men för att reformen ska fungera måste skolor och kommuner satsa. Det skriver Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson.

Den första juli i år infördes läsa-skriva-räkna-garantin. Tanken bakom garantin var att alla barn ska ha rätt till det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna. När beslutet klubbades i riksdagen jublade hela Dyslexiförbundet. Vi hade kämpat länge för den här rättigheten.
 

Elever som får rätt stöd har tur

Bakgrunden är att skolan under många år har varit som ett lotteri för elever med läs- och skrivsvårigheter. Långt ifrån alla lärare har haft tillräckliga kunskaper om hur man kan förebygga och åtgärda läs- och skrivsvårigheter. Långt ifrån alla skolor har varit beredda att satsa resurser på tidig kartläggning av barnens språkliga förmågor, på övningar som forskning och erfarenhet visat fungerar och på hjälpmedel som inlästa läromedel och rättstavningsprogram.

De elever med läs- och skrivsvårigheter som fått det stöd de behöver i skolan har haft tur.
 

Brister i lärarutbildningen

Bakom ojämlikheten mellan skolor och klassrum finns flera orsaker. Kommunaliseringen av skolan och ekonomiska nedskärningar har bidragit. Men också brister i lärarutbildningen, som inte sett till att lärare med inriktning på mindre barn fått tillräckliga kunskaper i läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter.
 

Kommuner måste satsa 

Vi på Dyslexiförbundet är som sagt mycket glada åt att garantin är på plats. Men nu oroar vi oss för att reformen ska falla platt till marken. För att den ska fungera måste kommuner och skolor satsa. Men vi ser tecken på att kommuner tvärtom minskar på anslagen till skolorna. Vi är dessutom medvetna om lärarbristen, som innebär att många skolor tvingas anställa obehöriga lärare.

Om reformen inte får genomslag är risken överhängande att problemen fortsätter som tidigare och att allt för många barn slås ut i onödan.

Beslutsfattare, ta vår oro på allvar. De långsiktiga konsekvenserna av att barn inte lär sig läsa, skriva och räkna är stora.

Bengt-Erik Johansson

Ordförande, Dyslexiförbundet

 

Artikeln publicerades i Altinget: https://www.altinget.se/utbildning/artikel/dyslexiforbundet-laat-inte-reformen-rinna-ut-i-sanden

Bild på barn i klassrum Foto: Nicole Honeywill on Unsplash
Foto: Nicole Honeywill on Unsplash
Annonser