Låt inte dyslexi stå i vägen i arbetslivet!

Tidningsannons med ordet Sjävlkäsnla
Låt inte dyslexi stå i vägen!
För många blir läs- och skrivsvårigheter/dyslexi till ett stort hinder i livet. Det behöver inte vara så! När personer med dyslexi möts av okunskap och brist på förståelse kan konsekvenserna bli livslångt negativa. Detta måste vi undvika!

 

Arbetslivet

Personer med dyslexi har ofta utvecklat andra förmågor och en god kreativitet för att kompensera svårigheterna i läsning och skrivning och som ofta kommer till verkligt god nytta i arbetslivet. Vi i Sverige har beslutat att möta konkurrens i en globaliserad värld med kunskap och utbildning. Planen är att varannan svensk skall genomföra högskolestudier. Här är ungdomar med funktionsnedsättningar en dold resurs. Alltför många står utanför studier och arbetsliv på grund av okunskap, rädsla för det avvikande och bristande vilja hos de som har "makten".

De flesta med dyslexi gör redan idag stora insatser i samhälls- och arbetsliv. Låt oss påminna om företagsledare som Bertil Hult, Percy Nilsson eller Ingvar Kamprad, författare som Moa Martinsson, Torgny Lindgren och Lennart Hellsing, samhällsföreträdare som kronprinsessan Victoria, professor Jerzy Sarnecki eller riksdagens talman Per Westerberg eller artister som Lisa Ekdahl eller Petter.

Många andra finns också i arbetslivet och sällar sig där till en avsevärt större grupp; Den fjärdedel som har problem med den funktionella läsförmågan utan att för den skull ha dyslexi. Denna stora grupp får inte alltid det stöd och den uppmärksamhet som den förtjänar. Detta går ut över säkerhet, psyko-social arbetsmiljö, effektivitet och lönsamhet. Dyslexiförbundet FMLS försöker fästa uppmärksamhet på detta på olika sätt.

 

"SJÄLKÄSNLA"

Ungefär var tjugonde person i Sverige har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Det innebär att det i genomsnitt finns drygt en elev i varje klassrum. Om inte svårigheterna tidigt upptäcks och åtgärdas får detta allvarliga konsekvenser. Förutom att man inte lär sig läsa och skriva, så kan man komma efter i samtliga skolämnen och dessutom kan självbild, självförtroende och självkänsla få så allvarliga törnar att man aldrig riktigt hämtar sig.

Trots att vi idag - jämfört med tidigare generationer - har stora kunskaper om hur man skall upptäcka, åtgärda och kompensera dyslexi så visar nyligen gjorda undersökningar att stödet i skolan har stora brister. Det behöver inte vara så - om viljan finns. Kompenserande It-teknik är idag mycket billig till exempel.

Dyslexiförbundet har tagit fram några enkla förslag till åtgärder som vi presenterar inom ramen "Vrid skolan rätt!", som du hittar som bilagt material.

Framtiden

Alla drömmer vi om framtiden. För ungdomar är framtidsdrömmen lyckade studier, ett perfekt arbete eller sysselsättning, den stora kärleken, pengar, bostad och familj. Ungdomar med funktionsnedsättningar vågar också drömma, men för många är drömmen hotad.

Ett exempel för att belysa: För tjugo år sedan var det ovanligt att en ordblind person genomförde universitetsstudier. Men idag studerar över 2 000 dyslektiker vid högskola med stöd av inlästa läromedel, anteckningsstöd, talsynteser och rättstavningsprogram. Detta har varit en kulturrevolution! De flesta klarar studier och högkvalificerade arbeten mycket bra.
Nu hotas tyvärr denna positiva utveckling av skärpta antagningskrav för högskolan beträffande basämnen och språkkunskaper. Vi har exempel på ypperliga högskoletekniker. De har klarat engelsk kurslitteratur och far nu världen runt som tekniska experter med engelska som arbetsspråk. De är dock fortfarande lika dåliga på glostraggling och stavning utan rättstavningsstöd. Med de nyligen aviserade antagningsreglerna för teknisk högskola hade de idag inte kommit in på utbildningen. Detta är ett exempel på stelbent skolpolitik, som inte tar hänsyn till elevernas individuella förutsättningar. Sådant ser vi alldeles för mycket av idag!

 

Slutligen

Välkommen att ta del av vår innehållsrika webbportal. Du kanske önskar bli medlem eller bli prenumerant. Det är det bästa sättet att ge oss ditt stöd. Tack för att du besökte oss

Ämnen:

Relaterade artiklar

Mot alla odds – Krafttag behövs mot arbetslösheten!

Bifogat material

PDF icon Folder Vrid skolan rätt - dubbelsidig
PDF icon Folder Vrid skolan rätt