Kursen är tyvärr framflyttad! Medlemsutbildning 14-15 mars 2020 i Eskilstuna

 Bolinder Munktell Hotell där vi bor i Eskilstuna
Bolinder Munktell Hotell där vi bor i Eskilstuna
Kursen är tyvärr framflyttad vi återkommer med nytt datum längre fram.

Förbundet genomför medlemsutbildningar på fem platser i Sverige.

Nu har turen kommit till medlemmar i Stockholms, Sörmlands och Västmanlands distrikt.

Tid 14-15 mars 2020   Kursen är tyvärr framflyttad vi återkommer med nytt datum längre fram.

 

 Frågor Inger Rålenius på Dyslexiförbundet kansli:

inger.ralenius@dyslexi.org

Frågor: Telefon 08- 665 17 08 eller 0734-15 77 88.

 

Ämnen:

Bifogat material

Fil framskjuten_kurs14-_15_mars.docx