Kontakta någon av våra ambassadörer

Fem av våra ambassadörer
Vill du boka någon med erfarenhet och kunskap om hur det är att arbeta och ha dyslexi så finns vi för dig.

Våra ambassadörer kan ge råd och stöd kring dyslexi i arbetslivet.

Vi har ambassadörer runt om i landet. De föreläser och berättar utifrån egna erfarenheter av att ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.  I samarbete med lokala fackklubbar och andra berättar och inspirerar de. De kan också genomför studiecirklar,

Här är en gruppbild på några av ambassadörerna:
Från vänster: Lars Jusonius, Lysekil, Rebecka Juhlin, Eskilstuna, Fredrik Johansson, Göteborg, Eva von Bahr, Malmö och Mige Lundahl, Helsingborg. Saknas på bilden gör Peter Smoljar från Ludvika och Erling Nylén från Hyltebruk/Halmstad.

Vi söker också fler ambassadörer!
Som ambassadör får du möjlighet att sätta dig in i frågan, samarbeta med lokalal företrädare för fack, studieförbund, arbetsgivare och myndigheter. Tillsammans kan vi ändra förutsättningarna, både centralt och lokalt. 

Ämnen: