Handlingsplan

Framsida på handlingsplan
Framsida på handlingsplan

Handlingsplanen "Satsa på framtiden", som lanseras hösten 2010 bygger på internationella och svenska dokument, som syftar till ökad demokrati och delaktighet. Den är ett resultat av landsomfattande diskussioner inom de organisationer som står bakom den; Dyslexiförbundet , Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB, Svenska Dyslexiföreningen och Svenska Dyslexistiftelsen.

Positiva exempel har varit vägledande och de framförda kravens relevans har kontrollerats med företrädare för myndigheter, forskare och huvudmän för olika verksamheter. Ett grundläggande perspektiv att det inte är individen, utan omgivningens begränsade tillgänglighet, som ska åtgärdas för att möjliggöra ett samhälle för alla.

Handlingsplanen har tagits fram med stöd av Dyslexifonden.

Handlingsplanen kan laddas ned från denna sida som pdf ( via länk i länklistan).

Bifogat material

PDF icon df-satsapaframtiden-webb.pdf