Fakta om målgrupp

Foto: Jerry Wang / Unsplash
Hur många har läs-, skriv- och räknesvårigheter?

Ca 5–8% har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Men om man pratar om lässvårigheter, så har 13% av den vuxna befolkningen väldigt svårt att läsa. Naturligtvis har inte alla dessa läs- och skrivsvårigheter/dyslexi utan här har svårigheterna helt andra orsaker. Till exempel dålig utbildning, koncentrationssvårigheter och/eller stor ovana vid att läsa.

Dessutom klarar inte 40% av svenskarna av saker som att söka efter information i en lång och komplex text, tolka innehållet eller dra slutsatser.

Du kan läsa mer om det på sajten för vårt avslutade projekt begriplig text.

https://begripligtext.se/blog/vad-innebar-det-att-vara-en-god-lasare/

Dyskalkyli och räknesvårigheter är ungefär lika vanliga som dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Siffrorna är dock mycket mer osäkra eftersom förhållandena inte är lika väl kända. Stockholms läns landsting (nu Region Sthlm) gjorde 2015 en fokusrapport om förhållandena i Stockholm och dyskalkyli ska utredas. Läs rapporten här.