Dyslexiförbundets samarbetspartner

""
BTJ, Svensk Talteknologi, IF Metall, Iris, Oribi, Trelson, Vitec, Wizkids, Bold printing, Lexplore, Readspeaker och Resly stödjer Dyslexiförbundet.
Sedan 2019 arbetar Dyslexiförbundet för att få ett mer aktivt samarbete med organisationer och företag som delar våra värderingar. Med deras stöd kan vi fortsätta att göra vardagen enklare för alla som har läs-, skriv- och räknesvårigheter.

 

Vill ni inleda ett samarbete med oss? Kontakta Fredrik Skölfman: Fredrik.Skolfman@dyslexi.org / 076-145 09 77

Läs mer om olika sätt att stödja oss

 

Ämnen: