Delta i enkät om dyskalkyli

Dyskalkyli på jobbet
Dyskalkyli eller svårigheter att hantera siffror – hur fungerar det på din arbetsplats? Fyll gärna i vår undersökning.

Den här enkäten vänder sig till dig som upplever svårigheter med att räkna eller hantera siffror i ditt arbete. Du kanske har diagnosen dyskalkyli, elller misstänker att du borde ha den diagnosen. Eller så upplever du bara svårigheter just när det handlar om siffor.

Det finns väldigt lite undersökningar om hur arbetslivet fungerar för den som har matematik- och räknesvårigheter. Därför är den här undersökningen viktig. Undersökningen genomförs av Dyslexiförbundets projekt Orden på jobbet och Begripsam. Tipsa gärna andra som du tycker borde vara med!

Gå till undersökningen: https://www.surveygizmo.com/s3/4784750/Begripsam-mall

Ämnen: