Dela ditt vittnesmål kring nationella proven

Bild: Jesús Rodriguez / Unsplash
Hjälp oss genom att berätta om din egen eller ditt barns upplevelse av att skriva nationella proven i svenska i åk 3 och 6. Förbundets ordförande Catrine Folcker berättar i artikeln om vad som hände när hennes barn skulle göra nationella provet i åk 6.

 

Vi samlar vittnesmålen till ett gemensamt dokument som vi tänker dela med våra politiker. Ni får vara anonyma om ni vill. 

Skicka ditt vittnesmål till: sara.rydin@dyslexi.org senast den 30 september 2021. 

 

Bakgrund: elever med dyslexi får inte använda sina ordinarie hjälpmedel på alla delar av nationella proven i åk 3 och 6 enligt Skolverkets information som skickas ut till lärarna.  I den står att elever ska genomföra delproven om läsförståelse i svenska utan att texterna får läsas upp. 

Läs mer om frågan.
 


Vittnesmål från Catrine Folcker, förbundsordförande Dyslexiförbundet

Min ena tvilling i dag 14 med dyslexidiagnos nekades använda hjälpmedel vid NP i åk 6.  

Det ledde till att hen blev underkänd på några av proven i svenska o engelska och påverkade även betyget trots att lärarna sa att de vet att hen egentligen kan detta. Hen går i dag i 8, och tycker inte det är värt att lära sig hjälpmedlen då ändå inte får använda dem när behövs... Vilket påverkar hela skolgången. Innebär att förutsättningarna att känna sig bekväm och få tid att lära sig hjälpmedlen uteblir och det blir en nedåtgående spiral. Och skolan blir mer otillgänglig och erbjuder inte hen möjlighet att kunna prestera på den nivån hen är. Skolan tycker att det räcker att hen är godkänd. 

Skolan meddela även när jag bad dem låta mitt barn få använda sina hjälpmedel att då fick de inte räkna provresultat = underkänd.  Så därför till lät de hen inte använda dem. Det ledde till att hen misslyckades plus att misslyckades men att hen då oxå fått bekräftelse på att hen inte kan... då hen fick när de fick veta provresultaten. I stället för att göra provet med hjälpmedel få ett E eller mer. Då hade hen fått uppleva att hen kan när fick provresultatet.  Sedan kan ju skolan plocka bort resultatet när redovisar till Skolverket. Om de hade hanterat det så hade I allafall mitt barn inte känt sig misslyckad. 

Att låta elever misslyckas påverkar ju så oerhört mycket mer än bara misslyckandet på provet. Påverkar hela mående och sänker ens självkänsla. Kan leda till större konsekvenser på barnens hälsa än vad jag tror Skolverket egentligen tänker och menar. Men ett "lite" första misslyckande kan vara det som  börjar gnaga ytan att man förstår och det som stjälper... tänk om våra barn i skola i stället kunde få lyckas. Och tänk så underbart det varit om lyckandet (stärka elevernas självkänsla) i stället var Skolverkets strategi.