Boken Dyslexi i skolan

""
Nu finns Susanna Cederquists bok Dyslexi i skolan i vår webbutik.

Dyslexi innebär läs- och skrivsvårigheter men också tillgång till specifika styrkor. I den här boken berättar Susanna Cederquist varför det är viktigt att se hela bilden av dyslexi - att arbeta med både svårigheterna och styrkorna i skolan.
Tanken med Dyslexi i skolan - Se hela bilden är att förmedla hur dyslektiker kan uppleva olika situationer. Boken består därför till stor del av fallbeskrivningar.

Susanna Cederquist, 2021
Förlag Sanoma utbildning

Köp boken i vår webbutik.