Återkommande verksamhet

Skrivknuten

Dyslexiförbundet viktigaste återkommande verksamhet är informations- och rådgivningsverksamheten Skrivknuten. Skrivknuten har funnits i 30 år och drivs med stöd av Utbildningsdepartementet/Skolverket. Tyvärr skar regeringen ner anslaget kraftigt 2007 så Skrivknuten har sedan dess gjort stora neddragningar i verksamheten. Skrivknuten har en egen avdelning på denna portal.

https://www.dyslexi.org/skrivknuten

Stavgången

8-9 maj 2021, kan du delta i vårt arrangemang Stavgången.

Du kan springa eller gå. Långt eller kort. Med eller utan stavar. Ensam eller i grupp. Och det spelar ingen roll var i landet du befinner dig. 

Alla är välkomna att stava med oss!  #stavamedoss 

Syftet med Stavgången är att öka medvetenheten om dyslexi. Genom att stava oss fram vill vi sätta fokus på vad som kan göras för dem som har svårt att läsa och skriva. Till exempel vilket stöd elever kan få i skolan, vilka hjälpmedel arbetsgivare kan erbjuda och hur information i vardagen kan göras mer begriplig.

Stavgången arrangeras av Dyslexiförbundet varje år under andra helgen i maj. Stavgången startade under Dyslexiveckan 2020.

https://www.dyslexi.org/stavgangen

 

Dyslexiveckan

Den Europeiska Dyslexiveckan har anordnats sedan år 2004. Initiativtagare är det Europeiska Dyslexiförbundet – EDA. Veckan arrangeras årligen den första hela veckan i oktober. Under veckan anordnas många evenemang runt om i landet med syfte att informera och väcka intresse.

Dyslexiförbundet  har varit initiativtagare och pådrivare i Sverige.
Arrangörer för de många evenemangen är ofta förbundets föreningar men även Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn - FDB, Svenska Dyslexiföreningen, ABF, kommuner, bibliotek mfl har engagerat sig.
Förbundet har kopplat intressepolitiska teman till veckan och dessa har bland annat varit

  • Rätt till tillgängliga läromedel
  • Rätt till hjälpmedel
  • Vrid skolan rätt! med krav på en dyslexivänlig skola.
  • Fungerande Skolbibliotek

https://www.dyslexi.org/dyslexiveckan

Under Dyslexiveckan genomför vi kampanjerna 

 

Kongress och Förbundsråd

Förbundets distrikt samlas var tredje år till kongress för att välja förbundsstyrelse mm. Däremellan kallas årligen til Förbundsråd. Dessa evenemang brukar läggas i anslutning till Dysleximässan.

 

Dysleximässan 2004-2019

Skrivknuten/Dyslexiförbundets största återkommande verksamhet var tidigare Dysleximässan. Detta har arrangerats årligen sedan 2004. Arrangemanget ligger vanligtvis en fredag-lördag i slutet av oktober och brukar samla 1-2000 deltagare, varav hälften lärare. Dessa bjuds på cirka 40 utställare och lika många föreläsningar. De senaste åren har vi haft som medarrangörer olika kommuner samt Specialpedagogiska Skolmyndigheten – SPSM.

https://www.dyslexi.org/forbundet/dysleximassan