Dyslexiförbundet FMLS i Eskilstuna

Dyslexiförbundet FMLS logga
Dyslexiförbundet FMLS logga
Välkommen!

För oss med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, matematiksvårigheter/dyskalkyli, anhöriga, föräldrar, skolor, lärare och alla andra intresserade.

Verksamhet och aktiviteter:

 • Stödjande
 • Ge råd, kunskap och förståelse
 • Föräldraverksamhet
 • Ungdomsverksamhet
 • Föreläsningar, informationsträffar
 • Studiecirklar exempel:
 • Föräldrakurs/ LÄSK-cirklar
 • Samtalsgrupp/ Jag Vill-cirklar
 • Upplysa om hjälpmedel och rättigheter
 • Erfarenhetsutbyten.
 • Arbetar intressepolitiskt och med påverkan
 • Medlems-, arbets- och styrelsemöten
 • Delta i olika samråds- /referensgrupper

 

”Se möjligheterna inte hindren”

Du behöver inte själv ha läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, matematiksvårigheter/dyskalkyli för att vara med oss

 

Skrivet av Lisbeth Flodman mån, 04/19/2010 - 07:24.