Eva Wiklander slutar på Skrivknuten.

Eva Wiklander
Eva Wiklander
Dyslexiförbundet FMLS har tyvärr tvingats säga upp en av sina trognaste medarbetare på Skrivknuten på grund av kraftigt minskat stöd från utbildningsdepartementet.

Den 31 januari gör Eva sin sista tjänstgöringsdag efter nära femton år på Skrivknuten. Dyslexiförbundet FMLS  har tyvärr tvingats till denna uppsägning eftersom anslaget från utbildningsdepartementet i reala termer nära halverats sedan fem år tillbaka. Förbundet har på många olika sätt försökt klargöra det stora behovet av Skrivknutens verksamhet - senast manifesterat i Skolinspektionens rapport förra året om tillståndet i grundskolan för elever med dyslexi.

Förbundets senaste begäran förra året om ett möte  för att diskutera frågan har inte ens besvarats av departementet. Nu tvingas Skrivknuten lägga ned en ytterligt värdefull verksamhet, den del som riktar sig till tusentals lärare årligen med fortbildning, föreläsningar och seminarier. Vi ger oss dock inte utan kommer att fortsätta att agera för Skrivknutens fortlevnad och utveckling.

Det är med sorg i hjärtat som förbundet nu framför sitt varmaste tack till en av sina trognaste och mest värdefulla medarbetare.

TACK EVA!

 

Ämnen: