Dyslexiförbundet FMLS om nya patientlagen

Landstingshuset 3 i Östergötland ( Fotograf: Jan Persson)
Landstingshuset 3 i Östergötland ( Fotograf: Jan Persson)
"Dyslexiförbundet FMLS ser mycket positivt på den nya patientlagen."

Att få möjligheten att välja landsting för utredning ser vi som positivt med tanke på hur olika förutsättningarna är att få en dyslexiutredning i de olika landstingen. Inför valet 2014 genomförde Dyslexiförbundet FMLS en enkätundersökning bland 21 landsting i Sverige där vi tittade på vilka landsting som gör utredning enligt §3b i HSL med en följdfråga på hur lång tid det tar innan man får en utredning. Vi fick förbluffande resultat på väntetider ända upp till 1,5 år, medan man i andra landsting har en väntetid på 2-3 veckor.

Med den nya patientlagen så kan köerna förkortas vilket resulterar i att fler barn slipper fara illa.

Barn är barn nu och inte i framtiden.

 

Förbundsordförande

Bengt-Erik Johansson

Ämnen:

Relaterade artiklar

Möjligt byta region för utredning