Vi sparar följande uppgifter:

Uppgifterna behöver vi för att kunna skicka information, material och beställda varor till dig eftersom du antingen är:

Vi sparar uppgifterna i maximalt två år från det att du registrerat dig eller betalt din senaste faktura eller medlemsavgift. I de fall vi skickar faktura sparas underlaget enligt gällande bokföringsregler.

Du har rätt att få information om de personuppgifter om dig som Dyslexiförbundet har. Skicka en begäran till forbundet@dyslexi.org

Du kan ta tillbaka ditt samtycke. Du kommer då inte längre att få tidning eller annan information eller material från oss. Mejla din begäran med namn, medlemsnummer/kundnummer till avreg@dyslexi.org.

Genom att använda denna tjänst samtycker du till att Dyslexiförbundet behandlar dina uppgifter på ovanstående sätt.