Ungdomsmöte under Dysleximässan

Vi i ungdomssektionen i Dyslexiförbundet bjuder in ett 20-tal ungdomar runt om i landet till ungdomsmöte, där vi bland annat ska vara med på ungdomsaktiviteter och föreläsningar, delta i Dysleximässan och vara med på Förbundsrådet.

Varje distrikt inbjuds att utse en ungdom att delta i detta möte.

Varje år under Dysleximässan bjuder Ungdomssektionen in till möte.

Ämnen