Projekt för begripligare text

Ester Hedberg, projektledare. Foto: Ylva Bjelle
Ester Hedberg, projektledare. Foto: Ylva Bjelle
Dyslexiförbundet driver projektet Begriplig text. Det handlar om hur text ska utformas för att bli lättare att ta till sig.

I september startade det treåriga arvsfondsprojektet Begriplig text och information.

Syftet är att fördjupa kunskapen om hur vi bör skriva och presentera text och information, så att det blir lättare att ta till sig. Kunskapen vill vi sprida till alla som på något sätt är inblandade i produktion av allt från skönlitteratur till information och instruktioner.

Många med kognitiva svårigheter tycker att det kan vara svårt att läsa och förstå det som uttrycks i skrift. Att texten är uppläst eller skriven i lättläst format hjälper inte alltid. Många andra faktorer påverkar om texten blir lätt eller svår att förstå, till exempel ordval, ironi och bildspråk.

I projektet har vi ett multimodalt synsätt. Det innebär att vi inte bara tittar på det skrivna språket, utan också på hur vi kan kommunicera med bild, film och ljud. Alla människor har olika förutsättningar att läsa, lära och förstå. Genom att kombinera skriven text med andra modaliteter, det vill säga andra sätt att uttrycka sig, får läsaren en chans att välja sitt sätt.

Idag finns kunskap om hur vi skriver begripligt. Den kunskapen ska vi under projekttiden komplettera med kunskap och erfarenheter från personer med egna kognitiva svårigheter och deras företrädare. Kunskapen samlar vi in under samtal och skriftligt. I projektet ska vi även göra ett antal tester på hur utvalda språkliga uttryck och sätt att förmedla text och information fungerar för läsare med olika förmågor.

Projektresultaten dokumenteras och presenteras på hemsidan www.begripligtext.se. När projektet är slut ska vi ha tagit fram riktlinjer om hur vi bör skriva och presenteratext och information så att fler kan begripa.

Projektet drivs av Dyslexiförbundet, Afasiförbundet, Autism- och aspergerförbundet och Förbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB).  Vi samarbetar med Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och Språkrådet, med Nypon och Vilja förlag, tidningen Sesam samt experter och sakkunniga inom området. 

Text: Ester Hedberg

Ämnen:

Länkar

Projektets hemsida
Projektets facebook-sida
Projekets twitter-sida