Landstinget Västmanland börjar utreda vuxna

Ulrika Ekman, ordf Dyslexiförbundet FMLS i Västerås,  och Malin Gabrielsson KD (Bild Eva Hedberg)
Ulrika Ekman, ordf Dyslexiförbundet FMLS i Västerås, och Malin Gabrielsson KD (Bild Eva Hedberg)
Äntligen börjar landstinget Västmanland att utreda vuxna med svårigheter att läsa, skriva och räkna. I dagsläget får vuxna i Västmanland resa till andra landsting för att göra utredning.

Landstinget Västmanland börjar från den 1 januari 2017 att utreda vuxna med svårigheter att läsa, skriva och räkna. Dyslexiförbundet FMLS har länge varit kritiska mot att flera landsting, där ibland landstinget Västmanland, inte utredare svårigheter hos vuxna med att läsa, skriva och räkna. – Beslutet innebär att västmanlänningar som har svårt att läsa och skriva eller räkna slipper åka till andra landsting för göra en utredning av problemen, säger landstingsrådet Hans Jansson (V) i ett pressmeddelande den 31 augusti. En av dem som har verkat tillsammans med Dyslexiförbundet FMLS för att vuxna ska få utredning är Malin Gabrielsson som är oppositionsråd för kristdemokraterna i Västmanland. I en tidigare intervju med Läs&Skriv sa Malin Gabrielsson: – Att fler klarar skolan i Västmanland har avgörande betydelse för vårt läns utveckling och invånarnas hälsa. Vi behöver därför lösa uppgiften gemensamt mellan kommuner, landstinget, högskola och olika huvudmän för skolan. Vi tycker det är dags att ta nästa steg för att stärka barn och unga med läs- och skrivsvårigheter. Vi har därför lämnat förslag till Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) om ett länsövergripande arbete runt just läs- och skrivsvårigheter.

Ämnen:

Relaterade artiklar

KD i Västmanland föreslår länsövergripande strategi

Länkar

Pressmeddelande från landstinget
SverigesRadio