Ingen talsyntes på nationella proven, enligt Skolverket

Inger Rålenius, rådgivare på Dyslexiförbundet
Dyslexiförbundets rådgivare Inger Rålenius. Foto: Ylva Bjelle
De nationella proven utgör en speciell prövning för barn med läs- och skrivsvårigheter.

Skolverket anser inte att eleverna ska få använda sina hjälpmedel, när de gör ett prov som testar de förmågor som dessa barn har problem med.

Elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter får inte använda talsyntes enligt Skolverket, alternativt kan inte få hjälp av läraren med uppläsning av provet, som testar avkodning i svenska. På samma sätt får barnen inte använda stavningskontroll på uppgifter som testar stavningen.

I stället tycker Skolverket att barnen kan få undantas från prov som de inte klarar av att genomföra. Det andra alternativet som skolan har är att låta eleverna använda sina alternativa verktyg, men då tas delprovet bort i efterhand.

Text: Sara Rydin och Ylva Bjelle

Ämnen:

Relaterade artiklar

Nationella prov borde bli tillgängliga

Bifogat material

PDF icon Läs & Skriv sidan 4