Barbro Westlund får Ingvar Lundbergpriset

Barbro Westlund (Bild: Natur&Kultur)
Pedagogen och författaren Barbro Westlund har den 24 mars tilldelats 2017 års Ingvar Lundbergpris för sina banbrytande insatser för undervisning i läsförståelse.

"Barbro Westlund tilldelas Ingvar Lundbergpriset 2017 för sina banbrytande insatser för aktiv läsförståelseundervisning och att förmedla internationell forskning till praktisk tillämpning i Sverige. Hon inspirerar, ger verktyg och har bidragit till att höja hela lärarkårens beredskap att undervisa i läsförståelse", meddelar juryn.

Priset är uppkallat efter Ingvar Lundberg (1934–2012), professor i psykologi och en internationellt erkänd forskare inom läs- och skrivutveckling och dyslexi. Pristagarna är personer som bidrar med avgörande insatser inom forskning och utbildning för att främja kunskap om läs- och skrivinlärning eller utvecklar metoder för att undervisa barn i läsning och väcker deras lust att läsa.

Du kan även läsa en intervju med Barbro Westlund i Skolvärlden från september 2016 om att "Läsförståelse borde vara en viktig del i alla ämnen, inte bara i svenskundervisningen".

– Innan du kan undervisa måste du fundera på hur du själv läser en text, säger läsforskaren Barbro Westlund.

Tips på böcker om läsförståelse och undervisning av Barbro Westlund: 

Lärare Lär: Att undervisa i läsförståelse, 2012-01-13, ISBN 9789127428393

Lärare Lär: Aktiv läskraft, Mellanstadiet, 2015-09-23, ISBN 9789127135987

Lärare Lär: Att undervisa i läsförståelse, Studiehandledning, 2009-10-19, ISBN 9789127419407

Lärare Lär: Aktiv läskraft: Att undervisa i lässtrategi för förståelse Högstadiet, 2015-04-13, ISBN 9789127135994

Se länkar för mer information.

Text: Anne Sahlin

Ämnen:

Länkar

Natur&Kultur
Skolvärlden