Anna Sjödin Jonsson

Välkomstmässa på Umeå Universitet 5 september

Dyslexiförbundet FMLS i Västerbotten deltog i Välkomstmässan på Umeå Universitet den 5 september. Mässan var välbesökt och många studenter visade intresse av vårt informations material.
Eriksbergshallen

Välkommen att besöka vårt bord på Läromedelsmässan.

Läromedelsmässa 13-14 mars kl. 13.30-17.30 i Eriksbergshallen, Göteborg. Fri entre. Välkommen!
Prenumerera på