Ulrika Ekman, ordf Dyslexiförbundet FMLS i Västerås,  och Malin Gabrielsson KD (Bild Eva Hedberg)

Landstinget Västmanland börjar utreda vuxna

Äntligen börjar landstinget Västmanland att utreda vuxna med svårigheter att läsa, skriva och räkna. I dagsläget får vuxna i Västmanland resa till andra landsting för att göra utredning.
Bild på panelen

Rätten till en dyslexiutredning och hjälpmedel. Seminarium i Almedalen.

Dyslexiförbundet FMLS arrangerade ett seminarium kring detta som inleddes med att Bengt-Erik Johansson presenterade förbundets utredning och Christina Hellman redogjorde för Svenska Dyslexiföreningens utredningsmodell.
Stillbild från filmen från SPSM

Så utreder man Dyslexi.

Rådgivare från SPSM beskriver i en 30 min film hur en utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi går till.

Cafékväll med logopeden

Vi ville veta mer om hur en dyslexiutredning går till och vad man ska ha den till.
Screeningtest

SBU granskar metoder för att utreda dyslexi

Det finns många metoder för att utreda och åtgärda dyslexi. Inte alla är lika effektiva. Nu äntligen ska staten bringa ordning i djungeln runt dyslexin.
Västra Götaland

Förtydligat ansvar för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsutskottet har godkänt ett förtydligande av kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för barn och unga med särskilda läs- och skrivsvårigheter.
Sverigekarta, landsting som utreder dyslexi är markerade

Hälften av landstingen vägrar erkänna dyslexi!

Ungefär häften av landstingen varken utreder dyslexi eller beviljar hjälpmedel. Det visar en utredning som Dyslexiförbundet FMLS har gjort.
Prenumerera på