Hitta din engelska

Engelska + dyslexi=sant! Ge engelskan en chans till!

Aktuella böcker: Vägar till engelska

En ny bok som ger engelskläraren redskap att jobba med de elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Lära sig engelska - en utmaning när man har dyslexi? Nya studiecirklar i engelska i Stockholm.

När man har dyslexi kan det ibland bli problem att lära sig engelska språket. Uttalet är inte lätt att lista ut, stavningen helt obegriplig kan man tycka. Då kan det vara en bra idé att gå kursen HELP Start.

Språkläger i skärgården

Välkommen du som har dyslexi och som ska börja högstadiet i höst till ett seglarläger med tema engelska och självkänsla!
Studiecirkel i engelska med HELP Start

Ett sätt att plugga engelska när man har dyslexi

Dyslexiförbundet i Stockholm har i samarbete med ABF ordnat fyra kurser i engelska för dyslektiker som vill ge engelskan en ny chans. Här är några röster från deltagarna i den cirkel i engelska som snart har avslutat sin tredje termin.
Bild på Malin Holmberg

Engelska behöver inte vara ett hopplöst språk!

Malin Holmberg är dyslexilärare i engelska och svenska och har utarbetat en metod att lära sig engelska om man har dyslexi. Metoden heter HELP Start och kan användas från mellanstadiet och uppåt.
Prenumerera på