Kent Nyström, Umeå (Foto: privat)

Kent Nyström, Umeå

Vi har nåtts av budet att vår vän Kent har lämnat oss. Han blev 66 år gammal. Närmast anhöriga är Ing-Marie och barnen Peder och Maria.
Samtal på gymnasieförvaltingen

Datorer till alla elever

Umeå kommun har satsat på datorer till alla elever i gymnasiet. Det är en stor satsning som fått ta sin tid.
Vendela sitter vid sin dator

Varje kväll läser jag en ljudbok

Vendela går i fjärde klass och har dyslexi. Hon har idag en dator till sin hjälp och hon lyssnar gärna på ljudböcker och läromedel i Daisy.
Annika samtalar med Torbjörn

Datorer även till yngre elever

Elevhälsan och skoldatateket i Umeå har en viktig roll att fylla för elever i behov av särskilt stöd.
Samtal på gymnasieförvaltningen

Om läromedel i dagens skola - ett pedagogiskt samtal

Läroboken har blivit läromedel och formen kan skifta. Nya medier och modern teknik öppnar nya pedagogiska utmaningar.
Ung elev arbetar med sin dator

Nya medier i skolan - ett pedagogiskt samtal

Att arbeta med dator och olika verktyg som kompenserar för eventuella svårigheter är inte främst en teknisk fråga utan en pedagogisk.
Bild på Vendela

Med datorn som verktyg

Umeå kommun satsar inte bara på gymnasieeleverna. Även elever på lägre stadier får datorer som verktyg för sitt lärande.
Prenumerera på