Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke Kristian Pohl/Regeringskansliet

Läns- och kommuntidningar blir tillgängligare

Taltidningar som idag distribueras via posten som cd-skiva, ska skickas ut till kunderna via en Internetbaserade distributionskanal. Tanken är att förenkla och skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar att ta del av samhällsinformation.

Öronläs tidningen Läs&Skriv

Som medlem hos Dyslexiförbundet FMLS kan du lyssna på tidningen Läs&Skriv.
En hand håller en smartphone som visar framsidan på "Läs & Skriv för alla"

Läs & Skriv som digitaltidning

Det här numret av Läs & Skriv ger vi också ut som digitaltidning. Testa du med!
Taltidning

Dyslexiförbundet FMLS välkomnar taltidningsreformen.

Den digitala utvecklingen ger stora möjligheter att snabbt ge stora delar av befolkningen taltidning till låg kostnad och med god täckning.

Ludvika taltidning

Taltidningen är till för dig som har svårt att läsa traditionella tidningar.
Prenumerera på