Bild från filmen Rätt verktyg gör skillnad

Rätt verktyg för elever vid dyslexi

Nu finns tre nya filmer om hur Rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Framsidan av Stödåtgärder

Hur ska man bedöma en elev som inte skriver?

Hur kan man bedöma en elevs språkkunskaper om hen inte skriver?
Prenumerera på