Bidra i projektet om läromedel anpassade för personer med funktionsnedsättning!

Du kan vara med och bidra i kartläggning av läromedel anpassade för personer med funktionsnedsättning!
Studenter får tillgång till digital teknik med anpassade programvaror.

Aktiviteter för lärande utifrån egna förutsättningar

Det pågår flera satsningar för ett anpassat stöd för inlärning.
Bild från filmen Rätt verktyg gör skillnad

Rätt verktyg för elever vid dyslexi

Nu finns tre nya filmer om hur Rätt verktyg gör skillnad för elever med läs- och skrivsvårigheter.
Framsidan av Stödåtgärder

Hur ska man bedöma en elev som inte skriver?

Hur kan man bedöma en elevs språkkunskaper om hen inte skriver?
Prenumerera på