Michael Bäcklund och Elisabeth Klevborn bakom en datorskärm

”Även mentorn måste veta hur verktygen fungerar”

Med rätt verktyg sparar läraren undervisningstimmar. Och elevens skolarbete underlättas. Men då måste verktygen också komma till användning. Där är mentorns inställning och kompetens avgörande, menar Elisabeth Klevborn, Helsingborgs Skoldatatek.

Skoldatatekverksamhet i Norrbotten läggs ner

Luleå och Piteå har sagt upp avtalet med Skoldatatek Norrbotten och det betyder ett stort ekonomiskt avbräck, konstaterar Kommunförbundet. Skoldatatek Norrbotten har därför lagts ned.

Måste www.skoldatatek.se läggas ner?

Snart är det slut. Om ingen annan vill ta över så läggs hemsidan ned i början av 2016. En ovärderlig resurs försvinner.
Logga Norrbotten

Workshop

Medlemmar och andra intresserade inbjudes till Workshop i Luleå onsdagen 22 april kl. 18.00-20.00
Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå

Skellefteå's Lokaltidning Norran synliggör Dyslexi

Många barn med dyslexi far illa, ”Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd.”
Logga för skoldatateken

Skoldatateken håller koll på it-verktygen

Skoldatateken lär skolorna hur digitala verktyg kan underlätta för elever i behov av särskiltstöd. I fokus är elever med läs- och skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter.
Elisabeth Klevborn och Michael Bäcklund framför datorskärmen

"Även mentorn måste behärska verktygen"

Med rätt verktyg sparar läraren undervisningstimmar och elevens skolarbete underlättas. Men då måste verktygen också användas.
Saga sneglar på Elisabeth Klevborn. Framför sig har hon sin nya surfplatta.

Så kan Saga lyssna på sina läroböcker

Skolarbetet blir enklare med hjälp av surfplattan och några appar.
Urklipp från Eskilstunakuriren, artikel om invigningen 1994

Första skoldatateket fyller 20 år

I Eskilstuna ligger Sveriges äldsta skoldatatek. Det startades 1994 på initiativ av specialpedagog Lena Larsson.
Birgitta Göthberg hemma i sitt vardagsrum.

Från 6 till 200 skoldatatek

–Vi hade sett att it kunde ge elever med dyslexi och adhd en likvärdig chans i skolan. Den insikten ville vi sprida, säger Birgitta Göthberg.

Sidor

Prenumerera på