ÅRSMÖTE

Årsmöte i Boråsonsdagen den 9 mars kl 18:00 2016Viskastransgatan 5 Borås

Otydlighet kring tilläggsbelopp

Tilläggsbelopp ska knytas till varje barn och elev. Regeringen bestämde igår att de vill förtydliga skollagen på detta område. Handikappförbunden anklagar i dag regeringen för att återigen vara otydlig.

Specialpedagogik i julklapp till Sveriges lärare

Sverige får ett specialpedagogiskt lyft, med förebilder i Matematik- och Läslyftet.

Måste www.skoldatatek.se läggas ner?

Snart är det slut. Om ingen annan vill ta över så läggs hemsidan ned i början av 2016. En ovärderlig resurs försvinner.
Läs&Skriv nr 4, bild av Sven Yrvind (Bild: Eva Hedberg)

Läs&Skriv nr 4 snart här!

Snart kommer tidningen Läs&Skrivs sista nummer för i år, nummer 4 2015.

Mer pengar till rätt skolor?

Skolverket föreslår att statliga bidrag till skolor ska fördelas på nytt sätt, så att skolor med störst behov får mest pengar.
Tarja Alatalo,  Foto: Eva Hedberg

Koppling ljud och bokstav är a och o

Lärarens uppgift är att se till att varje elev lär sig att läsa och skriva redan i lågstadiet. Men många är osäkra på hur det går till. –Att barnen får lära sig bokstävernas form och ljud är förstås a och o, menar lektor Tarja Alatalo, Högskolan i Dalarna.
Eva Collini, foto: Eva Hedberg

Nonsensord på schemat

Läsning består av avkodning och förståelse och båda delarna är i slutänden lika viktiga. Men läraren Eva Collini menar att eleverna måste bli säkra på kopplingen mellan ljud och bokstav innan man börjar med ”vanlig” läsning. Hon arbetar enligt en metod som heter Wittingmetoden.

Aktuella böcker: Vägar till engelska

En ny bok som ger engelskläraren redskap att jobba med de elever som har läs- och skrivsvårigheter.

Sidor

Prenumerera på