God självkänsla med dyslexi?

Louise Lindqvist och Gro Granqvist från Mount Dyslexi berättar om sina upplevelser i skolan och hur självkänslan kan påverkas.

Avslutning av självkänslakurs och föräldragrupp

Nu har vi haft avslutning på självkänslakurs och föräldragrupp och det avslutades med att föräldrar och barn spelade minigolf och bowling tillsammans och givetvis liten bit mat på det.

Språkläger i skärgården

Välkommen du som har dyslexi och som ska börja högstadiet i höst till ett seglarläger med tema engelska och självkänsla!
Dyslexiförbundet FMLS Skellefteå

Skellefteå's Lokaltidning Norran synliggör Dyslexi

Många barn med dyslexi far illa, ”Som det är nu så måste eleven ha en påstridig förälder för att få rätt stöd.”
Psykolog Gunell Ingesson

”Misstron är kränkande”

Psykolog Gunnel Ingesson menar att gymnasieelever befinner sig i en sårbar ålder, då de bygger sin självkänsla.
Prenumerera på