Bild på barn i klassrum

Pysparagrafen

Snart dags för betyg! Läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättning, om eleven har en funktionsnedsättning.

Nytt nummer av Läs&Skriv

Läs om pysparagrafen och att film nu blir tillgänglig för personer med lässvårigheter. Temat belyser hur andraspråk och dyslexi fungerar.

Studiepaket om pysparagrafen

Vad innebär pysparagrafen? Ett nytt studiepaket förklarar pysparagrafen i detalj.
Prenumerera på