Snart är det dags för oss att flytta!

Vi väntar på flytt till nya lokaler på Thapperska, Gamla Övägen 23, Norrköping

Intresseanmälan Föräldragrupp

Som förälder står man ofta ensam med de svårigheter som samlas kring läs och skrivsvårigheter/dyslexi. Det kan vara allt från att få sin familj, vänner och omgivning att förstå, hjälp i hur man hanterar sin vardag och konflikter med sitt barn, hjälp i kontakten med myndigheter och svårigheter med barnets skolgång.
Prenumerera på