Ungdomsträff med bowling

Ungdomar i Göteborg ses den 2 februari, klockan 17.00

Välkommen på Öppet Hus på Dyslexiförbundet FMLS i Göteborg

Öppet Hus-kvällar 1 februari och 1 mars, klockan 18.00 - 20.00
Teckning med människor och pratbubblor

Öppet hus 23 april 2014, kl 18-20

Ställ en fråga till någon i styrelsen i Göteborg. Be om att få titta på Appar eller andra hjälpmedel eller bara kom och prata med andra personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi
Elever i ett klassrum

Politikerdebatt om skolfrågor

Vi utmanar våra Göteborgspolitiker i en debatt om NPF och skolan! Kom och lyssna den 19 maj 2014 kl 18.00-ca 20.30 i Lundbygymnasiums aula.

Sidor

Prenumerera på