Daniel Pettersson Inventerare på sin arbetsplats

Orden på jobbet - IF Metall. Kort version

De arbeten som tidigar kanske inte krävde så mycket läsning, skrivning och sifferhantering kräver idag ganska mycket. Men om man får rätt förutsättningar så klarar man det även om man har dyslexi eller dyskalkyli. Detta är en kort version av den längre filmen.
Portrettbild på Kikki Lönnedahl

Orden på jobbet - IF Metall

Följ dina drömmar. Det är bara du själv som sätter gränserna, säger Kikki som själv har dyslexi och jobbar som CNC-operatör
tre personer deltar i ett samtal

Nu startar Orden på jobbets studiecirklar

Vill du delta i en studiecirkel om dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet?

Nu är ambassadörerna certifierade cirkelledare

Orden på jobbet har utbildat sina ambassadörer till cirkelledare hos ABF.

Orden på jobbet deltar i Personal & Chef på Kistamässan

Kom och träffa oss på Personal&Chefsmässan i Kista 21-22/2. Vi finns i monter J:13.

Orden på jobbet - seminarium nov 2017

Vad är Orden på jobbet och hur påverkar vi samhället med olika samarbeten. Det visade vi upp på ett halvdagsseminarium som visas här.
ambassadörer

Dyslexi i arbetslivet på konferens

Orden på jobbet höll måndagen den 27 november en mycket uppskattad konferens.
Logo Orden på jobbet.

Inbjudan till konferens 27 nov 2017

Inbjudan till konferens om hur mycket man läser, skriver och räknar på jobbet.
Bild på ungdom med texten Orden på jobbet. Foto: Ylva Bjelle

Om Orden på jobbet

Hur mycket måste man läsa, skriva och räkna på jobbet? Orden på jobbet ska kartlägga arbetsplatser för att se hur mycket vi läser, skriver och hanterar siffror på jobbet. Vi vill visa möjligheter och lösningar för personer med dyslexi och dyskalkyli i arbetslivet.
Röd bil i fokus

Ord, dyslexi och transport

Tidningen Transportarbetaren skriver i senaste numret om förbundets projekt Orden på jobbet.

Sidor

Prenumerera på