Svenska ungdomar mår psykiskt dåligt

Svenska ungdomar uppger allt fler kroppsliga symtom knutna till att de mår psykiskt dåligt. Samhället behöver börja diskutera den psykiska ohälsan i skolan.
Isländska dyslexiförbundets logga

Årligt möte för nordiska Dyslexiförbund.

De nordiska dyslexiförbunden höll sitt årliga möte 25-27 oktober. Mötet hölls på Island. Sverige hade tyvärr inte möjlighet att delta på grund av egen mässa och kongress.
Karta över Norden

Lärares kunskapsbrist - gemensamt nordiskt problem.

Vi vet at lærere i alle de nordiske land strever med undervisningen av dyslektikere på grunn av manglende kunnskap. Vi ønsker at dyslektikerne skal få en bedre undervisning slik at de får et bedre skoleliv og arbeidsliv. Måten å gjøre dette på, er å øke kompetansen til lærerne. Mer kunnskap om dysleksi må legges inn i læreplanene i lærerutdanninga.
Gruppbild på representanter på Nordiska mötet Bild: Eva Hedberg

Nordisk uppmaning: Ge eleverna hjälp i tid

De nordiska dyslexiföreningarna har enats om ett gemensamt uttalande om att elever med dyslexi måste få rätt hjälp i tid.
Samlingsbild av Representanter från nordiskt möte (alt)

Nordiska representanter vill ha ungdomsträff

I oktober var Dyslexiförbundets ordförande Bengt-Erik Johansson på ett nordiskt möte i Norge
Prenumerera på