Ulrika Ekman, ordf Dyslexiförbundet FMLS i Västerås,  och Malin Gabrielsson KD (Bild Eva Hedberg)

Landstinget Västmanland börjar utreda vuxna

Äntligen börjar landstinget Västmanland att utreda vuxna med svårigheter att läsa, skriva och räkna. I dagsläget får vuxna i Västmanland resa till andra landsting för att göra utredning.
Ulrika Ekman, ordf Dyslexiförbundet FMLS i Västerås,  och Malin Gabrielsson KD (Bild Eva Hedberg)

KD i Västmanland föreslår länsövergripande strategi

Kristdemokraterna i Västmanland föreslår att en länsövergripande strategi för arbetet med läs- och skrivsvårigheter tas fram.
Prenumerera på