Bild på Malin Holmberg

Engelska behöver inte vara ett hopplöst språk!

Malin Holmberg är dyslexilärare i engelska och svenska och har utarbetat en metod att lära sig engelska om man har dyslexi. Metoden heter HELP Start och kan användas från mellanstadiet och uppåt.
Porträtt av Malin Holmberg, Bild: E Hedberg

Nu finns hjälp att erövra engelska skriften

I engelskan är kopplingen mellan ljud och bokstäver annorlunda och betydligt mer komplicerad än i svenskan.
Prenumerera på