Kvinna grimaserar och håller händerna för öronen.

Bättre ljudmiljö i skolan krav från Dyslexiförbundet FMLS.

Viktigt för elever med hörselskador, koncentrations- eller perceptionsstörningar!
Prenumerera på