Bild på förbundsstyrelsens 7 ledamöter och 3 suppleanter

Kongressen valde ny förbundsstyrelse

Tre nya ledamöter i förbundsstyrelsen, nya stadgar och nya medlemsavgifter. Dyslexiförbundet FMLS har haft kongress.
Förbundets logga

Förbundets Kongress 26-27 oktober 2013 i Sollentuna.

I samband med Dysleximässan anordnade förbundet Kongress i Sollentuna 26-27 oktober 2013.
Prenumerera på