Personer framför datorer på ett bibliotek

Lätt att söka med rätt stöd

Med rätt stöd i informationssökning på internet och på bibliotek så klarar sig personer med dyslexi bra. De hittar det som de behöver. Men utan stöd är det värre.

Svenskarna som inte är på internet

Sju procent av svenskarna har inte tillgång till internet. Många av dessa har en funktionsnedsättning som hindrar dem två från att vara på nätet.
Rapport: Digital och traditionell läsning

Digitalt och traditionellt läsande

Hur kan man få 15-åringar som läser digitalt, att börja läsa längre texter och böcker? Ny rapport funderar över skillnader och likheter mellan digitalt och traditionellt läsande.
Prenumerera på