Daniel Pettersson Inventerare på sin arbetsplats

IF Metall

De arbeten som tidigar kanske inte krävde så mycket läsning, skrivning och sifferhantering kräver idag ganska mycket. Men om man får rätt förutsättningar så klarar man det även om man har dyslexi eller dyskalkyli. Detta är en kort version av den längre filmen.
Portrettbild på Kikki Lönnedahl

Orden på jobbet - IF Metall

Följ dina drömmar. Det är bara du själv som sätter gränserna, säger Kikki som själv har dyslexi och jobbar som CNC-operatör
Prenumerera på