Hjälpmedelsinstitutets bibliotekarie Anne-Marie Tärnström (foto: Eva Hedberg)

Unik boksamling sprids för vinden

HI:s bibliotek stänger och boksamlingen splittras.
HI:s direktör Jörgen Hellberg och projektledare Erika Dahlin (Foto: Eva Hedberg)

Hjälpmedelsinstitutet läggs ned

Den sista april i år läggs Hjälpmedelsinstitutet ned. De verksamheter som är statens ansvar förs över till Handisam, som i samma veva döps om till Myndigheten för delaktighet.
Riksdagshuset  (Foto: Melker Dahlstrand )

Ny "Myndighet för delaktighet".

Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning - Handisam - försvinner den sista april 2014. Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet bildar då en ny myndighet: Myndigheten för delaktighet.
Framsidan till tidningen Teknikstöd i skolan

Teknikstöd i skolan

Vilket teknikstöd kan elever som inte orkar koncentrera sig i skolan få? Hjälpmedelsinstitutet har gett ut en tidning, med utgångspunkt i projektet Teknikstöd i skolan.
Teknikstöd i skolan, framsida av rapport

Teknikstöd i skolan öppnar möjligheter

Gymnasieeleverna har utrustats med tekniska hjälpmedel. Hjälpmedlen gav dem snabbt tillbaka självförtroendet och studiemotivationen.
Flicka i gröngräset lyssnar på cd.

Var med och påverka morgondagens funktionshinderspolitik!

Anmälan dig till IT-frågan på www.hi.se/itfragan. Enkäten vänder sig till dig som är född 1995 och tidigare.
Prenumerera på