Hjälpmedelsinstitutets bibliotekarie Anne-Marie Tärnström (foto: Eva Hedberg)

Unik boksamling sprids för vinden

HI:s bibliotek stänger och boksamlingen splittras.
HI:s direktör Jörgen Hellberg och projektledare Erika Dahlin (Foto: Eva Hedberg)

Hjälpmedelsinstitutet läggs ned

Den sista april i år läggs Hjälpmedelsinstitutet ned. De verksamheter som är statens ansvar förs över till Handisam, som i samma veva döps om till Myndigheten för delaktighet.
Riksdagshuset  (Foto: Melker Dahlstrand )

Ny "Myndighet för delaktighet".

Hjälpmedelsinstitutet och Myndigheten för handikappolitisk samordning - Handisam - försvinner den sista april 2014. Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet bildar då en ny myndighet: Myndigheten för delaktighet.
Teknikstöd i skolan, framsida av rapport

Teknikstöd i skolan öppnar möjligheter

Gymnasieeleverna har utrustats med tekniska hjälpmedel. Hjälpmedlen gav dem snabbt tillbaka självförtroendet och studiemotivationen.
Prenumerera på