Foto på Bengt Larsson.

Bengt Larsson, en av 20 röster i Livsbild.

Bengt Larsson berättar om sin dyslexi, i utställningen Livsbild – 20 röster i tid och rum.
Utställningen Livsbild – 20 röster i tid och rum

Livsbild – 20 röster i tid och rum

Den 16 maj 2013 öppnar utställningen Livsbild – 20 röster i tid och rum – på Nordiska museet i Stockholm.
Prenumerera på