Lagbok och klubba.

Patientens ställning föreslås stärkas i ny patientlag.

Tydligare information, Valfrihet, Möjlighet till "second opinion", samtycke och delaktighet.Som bilaga: Handikappförbundens kommentar.
Västra Götaland

Förtydligat ansvar för barn och unga med läs- och skrivsvårigheter i Västra Götaland

Hälso- och sjukvårdsutskottet har godkänt ett förtydligande av kommunernas och Västra Götalandsregionens ansvar för barn och unga med särskilda läs- och skrivsvårigheter.
Prenumerera på