Så lyckas eleverna med matten

Elever som hamnat efter i skolmatematiken har god hjälp av enskild intensivundervisning. Det visar utvecklingsarbeten som pågår i Skövde och Sundbyberg.
Görel Sterner

Görel Sterner om räknesvårigheter

Under Dysleximässan i Västerås 2010 föreläste Görel Sterner om räknesvårigheter och hur man kan undervisa elever som har svårt med den grundläggande taluppfattningen. I en kort intervju sammanfattar hon viktiga delar.
Prenumerera på