Seminariet "Kan man mäta begriplighet?". (Foto: Eva Hedberg)

Mot ett begripligare samhälle

Personer med språkliga och kognitiva svårigheter hörs sällan. Syftet med projektet Begripsam är att lyfta fram deras kunskaper om hur samhället göras begripligare.
Kerstin Ivarson Ahlstrand och Torbjörn Lundgren leder projektet Begripsam.

”Vi vill ha en begripligare värld”

Projektet Begripsam ger röst åt personer med kognitiva och språkliga svårigheter.
Prenumerera på