Anders Pojkas (Foto Eva Hedberg)

Försäkringskassan vill minska stress hos dyslektiker

På de flesta arbeten förväntas anställda kunna läsa skriftliga instruktioner, fylla i blanketter och skriva rapporter. För personer med dyslexi kan det vara ett allvarligt stressmoment. Men hjälp finns att få.
Susanne Bengtsson, Försäkringskassan och Viktor Lundqvist, Begripsam.

Försäkringskassan + Begripsam

Försäkringskassans projekt En enklare vardag inleder ett samarbete med projekt Begripsam.
Får hon ersättning från sjukförsäkringen?

Regeländring i sjukförsäkringen

Vid årsskiftet träder en rad regeländringar inom socialförsäkringen ikraft. Bland annat tas den bortre gränsen för sjukpenning bort om denna kan anses oskälig.
Prenumerera på